HET  TRUSTNETHet TrustNet is een duurzaam samenwerkingsverband tussen organisaties uit de gehandicaptenzorg in Vlaanderen.
De naam "Het TrustNet" komt van :
Trust : het samengaan van bedrijven die juridisch zelfstandig wensen te blijven. Uit het Engels : vertrouwen, geloven, toevertrouwen.
Netwerk : een specifieke vorm van samenwerking rond één of meerdere belangrijke aspecten van de organisaties die er deel van uitmaken en die dat uitsluitend doen omdat uit die samenwerking een meerwaarde gehaald kan worden.