HOE LID WORDEN
Kandidaat-leden worden door een lid aangebracht op een vergadering van Het TrustNet.

De vergadering die over de aanvaarding van een nieuw lid beslist, moet hiervan in kennis gesteld worden door agendering op bewuste vergadering.

Het kandidaat lid wordt pas aanvaard na goedkeuring door de aanwezige en gevolmachtigde leden met eenparigheid van stemmen. Elk lid kan zich voor de aanvaarding van nieuwe leden laten vertegenwoordigen door volmacht te geven aan een ander lid.

Nieuw aanvaarde leden worden pas lid na ondertekening van de engagementsverklaring. Het toetreden tot Het TrustNet impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding van de inhoud van de engagementsverklaring en van het lidmaatschap van alle organisaties die reeds deel uitmaken van Het TrustNet.